Günümüz Dünya Sorunları
ISBN: 9786052414989 2018 1. Baskı Sosyal Bilgiler Hamza Akengin, Özlem Ulu Kalın, Hacer Dolanbay, İlhan Oğuz Akdemir, Öznur Yazıcı, Cevdet Yılmaz, Kerem Çolak, İlhan Turan, Meryem Hayır Kanat, Arife Karadağ, Yılmaz Geçit, İskender Dölek, gizem bengiç çolak, Cahit İskender, Seyithan Has, İrfan Baytar, Murat Erginyürek, Murat Yılmaz, Hülya Kayalı, Muazzez Harunoğulları Editör : Hamza Akengi̇n, İskender Dölek
Pegem Akademi Yayıncılık

Günümüz dünyası karşı karşıya kaldığı sorunlar bakımından değerlendirildiğinde bazılarının küresel boyutlu, bazılarının yerel olduğu anlaşılmaktadır. Küresel olanlar bütün insanlığı doğrudan doğruya ilgilendirmektedir. Yerel olanlar ise, özellikle haberleşme ve iletişim imkânlarının gelişmesine bağlı olarak sonuçları itibarı ile insanlığı ilgilendirmekte ve zaman zaman infiallere yol açmaktadır. Dolayısı ile ister yerel olsun, ister genel olsun insanlığın karşı karşıya kaldığı sorunların birlikte düşünülebilmesi için, geleceğimizi temsil eden genç insanların eğitiminde bu konularda bir farkındalık oluşturmak gerekmektedir. Bu eser bu farkındalığı oluşturma konusunda bir hareket noktası olmayı amaçlamaktadır.