Güncel Değerlendirmelerle Bankacılık Dünyasından Seçmeler
ISBN: 9786257588119 2021 Sosyal Bilimler Editör : Dr. Filiz Yetiz
Gazi Kitabevi

Bankacılık sektörünün güncel değerlendirmelerle incelendiği bu kitapta ilk olarak YETİZ' in, Yeşil bankacılığın teorik çerçevesi perspektifinde Türk bankacılık sisteminde yenilikçi ve sürdürülebilir bir finansal araç olan yeşil kredilerin incelendiği çalışması yer almıştır. Bu çalışmanın ardından CANATAN ve İPEK tarafından Covid-19 döneminde Türkiye' de dijital bankacılık işlemlerine dair bulgular konusu araştırılmıştır. GÜNGÖR ve ERGİN ÜNAL' ın çalışmalarında ise, gölge bankacılık ve 2008 küresel krizi üzerine etkisi incelenmiştir. TEKİN, Blockchain teknolojilerinin bankacılık sektöründe kullanımlarını değerlendirmiştir. KÜÇÜKYILMAZ ve BİLGİNER ÖZSAATCI, Bankacılıkta güncel pazarlama yaklaşımları konusunu ele almışlardır. ŞİT, Bankaların finansal rasyo etkinliklerinin finansal performansları üzerine etkisi, BIST bankacılık endeksi (XBank) üzerine bir araştırma konusunu analiz etmiştir. İÇMEN, damga vergisinin Türk vergi sistemindeki yeri ve bankaların damga vergisi yükümlülükleri konusunu incelemiştir. YILDIRIM, Risk algısının AB ve Türkiye bankacılık sektörüne etkisini analiz etmiştir. COŞKUN ERDOĞAN, Bankacılığın görünmeyen yüzü davranışsal finans konusunu araştırmıştır. TERZİOĞLU, Ticari bankalarda kaldıraç mekanizması ve döngüselliğini incelemiş, Türkiye analizi ile değerlendirmiştir. Kitabın son bölümünde ise SÜSAY' ın Türkiye bankalarında 2008 küresel krizi sonrası temettü görünümünü incelediği çalışması yer almıştır.