Göstergebilim Uygulamaları
ISBN: 9789750260674 2020 3. Baskı Dil Bilimi İlhami Sığırcı Seçkin Yayıncılık

Bu kitap, geleneksel metin okuma yöntemlerinin tamamıyla dışında kalan göstergebilimsel yöntemle metinleri, görselleri, sanat yapıtını ve olayları derinlemesine çözümlemesiyle ilgilenen okuyuculara yönelik olarak hazır-lanmıştır. Dolayısıyla kitap bu yönüyle çağdaş bir göstergebilimsel çözümleme yöntemi sunmaktadır. Hem kuram hem de uygulamayı bir araya getirmesi açısından da alanda ilk çalışmadır. Temel ve ileri seviyede, masaldan görsellere, sanat yapıtına ve sloganlara varıncaya kadar farklı alanlarda okuyucunun kolayca anlayabileceği ve uygulayabileceği biçimde çok sayıda çözümleme örnekleri sunmaktadır. Bireyin yaşamı göstergelerle kuşatıldığı için bu göstergelerin tamamının insan davranışı ve psikolojisi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Yaratılan bu etkiyle bireyde gerçekte istenilen yönde bir algı oluşturulması hedeflenmektedir. Örneğin reklamların, gazete ve üniversite sloganlarının ve insanların kullandıkları simgelerin arkasında yatan gizli bir anlam ve yönlendirme çabası sözkonusudur. İşte bu çalışmanın amacı gizli olan bu anlamı ve yönlendirmeyi ortaya çıkararak okuyucuyla paylaşmak ve özgün bir bakış açısı getirmektir. Bu çalışmada, göstergebilimsel kuram, bununla ilgili temel kavramlar ve çözüm-leme yöntemleri gereksiz ayrıntılara girmeden okuyucunun anlayacağı biçimde sunulmaya özen gösterilmiştir. Alana özgü güncel ve geniş kaynakçası ve farklı alanları kapsayan zengin çözüm-leme örnekleriyle bu kitap, gerek araştırmacılara gerekse öğretim elemanlarına ve öğrencilere önemli katkılar sunmayı hedefliyor. Kitap, İletişim, Eğitim ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde, Türk Dili Edebiyatı, Dilbilim, Çeviribilim, Grafik Tasarım, Edebiyat, Mütercim -Tercümanlık ve Sanat Tarihi ve Resim bölümlerindeki lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ve öğretim elemanlarına katkı sağlayacak niteliktedir.