Görsel Tasarım Öge Ve İlkeleri
ISBN: 9786053183488 2016 1. Baskı Sanat Vedat Özsoy, Abdullah Ayaydın Pegem Akademi Yayıncılık

Sanat ve tasarım yoluyla kurduğumuz iletişim onun dili ve alfabesi olan 'Görsel Tasarım öge ve İlkeleri ' ile gerçekleşir. Görsel tasarımlar bu dille iletişimi sağlarlar. Görsel tasarım kavramı görsel sanatların tasarımla bütünleştirilerek kullanılması ile ortaya çıkmıştır. Bu kavram bazı kaynaklarda grafik tasarımı ya da görsel iletişim tasarım anlamında da kullanılmaktadır. Bu kitapta bu adlandırma sanat ve tasarımı kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Mühendislik, planlama gibi farklı alanlarda farklı anlamlarla kullanılmakla birlikte 'tasarım ' sözcüğünün sanat alanında temelde iki tanımı vardır: 1) Kompozisyon ya da sanatsal düzenleme, 2) Estetik, özgün ve işlevsel ürün. Kompozisyon bir resmin, heykelin ya da afişin sanatsal olarak düzenlenmesidir. çeşitli ögelerin dengeli ve estetik bir biçimde iki boyutlu bir yüzeye yerleştirilmesi ile resim ya da afişte düzen sağlanmış olur. Böylece eser tasarlama aşamasından tasarım aşamasına geçmiş olur. Heykel, seramik ve endüstriyel tasarım gibi üç boyutlu sanatsal çalışmalarda da çeşitli ögelerin belirli ilkelere göre birleştirilmesi ile tasarım gerçekleşmiş olur. Estetik, özgün ve işlevsel ürün olarak tasarım ise her gün beğenerek kullandığımız gözlük, saat, elbise, bardak, tabak, televizyon ve otomobil gibi nesnelerin ilk desenleridir. Sanatçı ve tasarımcıların iki ve üç boyutlu olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarda temel olarak aldıkları kompozisyon ya da sanatsal düzenleme anlamında olan 'tasarım ' kavramı bu kitabın konusunu oluşturmuştur.