Gıda Mikrobiyolojisi
ISBN: 9786059929677 2015 Biyoloji M. Tayar, C. Hecer Dora Yayınevi

• Mikrobiyolojinin gelişimi • Mikroorganizmaların isimlendirilmesi, Mikroorganizmaların sınıflandırılması • Mikroorganizmaların canlılar alemindeki yeri • Protozoonlar – Algler – Virüsler - Küfler (Mantarlar) – Mayalar - Bakteriler • Mikroorganizmaların üremeleri üzerine etkili olan faktörler • Mikroorganizmaların bulaşma kaynakları • Mikrobiyolojik kontrol yöntemleri • Gıdaların mikrobiyolojik özellikleri • Bakteriyel gıda zehirlenmeleri • Mikrobiyoloji laboratuvarları • Mikrobiyoloji laboratuvarı genel çalışma kuralları • Cam malzemenin mikrobiyolojik analiz için hazırlanması - Sterilizasyon • Mikrobiyolojik analizler, Mikrobiyolojik analiz için örnek alınması • Mikroorganizmaların üretilmeleri - İnkübasyon • Bakterilerin sayım yöntemleri • Mikroorganizmaların tek olarak izole edilmesi • Bakterilerin identifikasyonu • Mikrobiyolojik kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi • Mikroskop ve kullanımı - Mikroskop çeşitleri - Boyama yöntemleri