Gıda Kalite Kontrolünün Esasları Ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
ISBN: 9786059666374 2016 Endüstri Mühendisliği Fikri Başoğlu Dora Yayınevi

• Kalite Kontrol Uygulamasında Genel İlkeler: Gıdanın Tanımı, Gıdalarda Kalite Kontrolün Kısa Tarihçesi, Sınıflandırılması, İlkeleri • Kalite Kontrol Bölümünün Sorumlulukları ve Organizasyonu • Renk: Gıdalarda Rengin Önemi, Işık ve Renkle İlgili Özet Bilgiler, Rengin Algılanması, Renklerin Karşılaştırılması ile Yeni Renk Elde Edilmesi, Renklerin Eşleştirilmesi • Viskozite ve Konsistens • Şekil ve Boyutlar • Kinestetik ve Tekstür • Aroma (Tat ve Koku) • Kusurlar • Gıdaların Duyusal Değerlendirme Yöntemleri • İstatistiksel İşlem İle Proses (İşlem) Kontrol ve Kontrol Kartları • Gıda Maddelerinden Örnek Alma, Saklama ve Analize Hazırlama • Cumhuriyetten Günümüze Gıda Kontrolu Yapan Kuruluşlar İle Gıda İle İlgili Mevzuat • Gıda Kontrolünde HACCP Kavramı • ISO 9000’ler – ISO 22000 (HACCP) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi