Gerekçeli Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu
ISBN: 9786053008866 2019 1. Baskı Ticaret Hukuku Mustafa İsmail Kaya, Halil Doğan Küçükaydın Adalet Yayınevi

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu elli yılı aşkın bir süre boyunca yürürlükte kaldıktan sonra yerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na bıraktı. Yeni TTK birçok alanda önemli değişiklikler yapmış, eski Kanun’da olmayan yeni bazı kurumlar ihdas etmiş ve yeni bazı kavramlar ortaya çıkarmıştır. Ancak gerek ticaret hayatındaki hızlı değişimler gerekse ortaya çıkan yeni ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar 6102 sayılı Kanun’da da zaman içerisinde çok önemli bazı değişikler yapılmasına neden olmuştur. Bu kapsamda, Kanun’un Resmi Gazete’de yayınlandığı 14/02/2011 tarihinden, üzerinde son değişikliğin yapıldığı 06/12/2018 tarihine kadar gerçekleşen tüm değişiklikler, gerekçeleriyle birlikte, çalışmamıza işlenmiştir. Bu eserde, her bir maddeye ilişkin gerekçe ile Adalet Komisyonu’nca yapılan değişikliğin gerekçesine her madde metninden sonra gelecek şekilde yer verilmiştir. 6102 sayılı TTK’nın, ticaret hayatı ve ticaret hukuku alanında büyük yenilikler getirdiği dikkate alınarak, yeni Ticaret Kanunu’nun hazırlanmasına yol açan sebeplerin anlaşılabilmesi için, bu sebeplerin ayrıntılı bir şekilde açıklandığı genel gerekçeye de yer verilmiştir. Ancak sahip olduğu hacim göz önünde bulundurularak söz konusu gerekçe metni çalışmanın son bölümünde konumlandırılmıştır. Neticeten; okuyucular sadece kanun metnini değil, genel ve madde gerekçesini de aynı anda görme imkânına sahip olacaklardır.