Geoteknik Mühendisliği Ve Temel İnşaat - Cilt II
ISBN: 9786258275957 2022 İnşaat Mühendisliği Prof. Dr. Mehmet Orhan Gazi Kitabevi

21. yüz yılın ilk çeyreğindeki dünyamız, yaklaşık 7.5 milyar nufusa ulaşmış olup, BM verilerine göre, 2050 lerde, 9.7 Milyar olacağı tahmin edilmektedir. Bu durum, daha çok alt ve üst yapı ihtiyaçı anlamına gelmektedir. Özellikle alt yapı çalışmalarında, Geoteknik Bilimi ve Mühendisliğinin ne kadar önem arz ettiğini vurgulamak, abartı olmaz. İnsan yerleşimlerinin yoğun olduğu bölgeler, aynı zamanda, Deprem kuşağı içinde ve tehlikeli fay hatları ile iç içedir. Bu nedenle, emniyetli ve güvenilir yapılar, ançak sağlam temellere sahip olduklarında mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda, Geoteknik Mühendisliği ve uygulamalarının doğru ve ekonomik yapılabilmesi oldukça önemlidir.