Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Genel Kimya 3: Analitik Kimya
ISBN: 9786050022001 2014 Kimya Mühendisliği Alev Doğan, Hüseyin Bağ, Hikmet Sayılkan, Abuzer Akgün, Erdal Kendüzler, Sibel Saraçoğlu, Ümit Divrikli Editör : Editörler: Hüseyin Bağ,  Erdal Kendüzler,  Abuzer Akgün,Alev Doğan,Erdal Kendüzler,Hikmet Sayılkan,Hüseyin Bağ,Sibel Saraçoğlu,Ümit Divrili
Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitap; Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Bölümü 'nde okutulan Genel Kimya II dersine yönelik olarak hazırlanmıştır. Kitap hazırlanırken, 2006 yılında Eğitim Fakültelerinde okutulacak dersler için yapılan yeni kur tanımları dikkate alınmıştır. Kitaptaki konular, Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının hazır bulunuşluk düzeyleri yanında meslek hayatlarında kazanmaları hedeflenen bilgi düzeyleri de göz önünde bulundurularak ele alınmıştır. Kitap; Analitik Kimyaya Giriş, Sulu çözeltilerin Kimyası, Kimyasal Reaksiyonlar ve Kimyasal Denge, Asitler ve Bazlar, Gravimetrik analiz, Titrimetrik analiz ve Kompleksometrik analiz bölümlerini içermektedir. Konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla çözümlü örnek problemlere yer verilmiş, konu sonlarına da değerlendirme soruları eklenmiştir. Etkin bir öğretim ve öğrenim amacıyla her konuya ilişkin sunumlar hazırlanmıştır. Bilgi çağı olarak da adlandırılan içinde yaşadığımız yüzyılın nesillerini yetiştirecek olan öğretmen adaylarının yetiştirilmesi oldukça büyük bir öneme sahiptir. Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının yeterli alan bilgisine sahip bir şekilde yetiştirilmeleri, hem kendilerinin hem de yetiştirecekleri nesillerin yeniçağı yakalamalarını kolaylaştıracaktır. Yeterli alan bilgisi ancak yeterli bilgi kaynaklarının kullanılması ile mümkün olacağı şüphesizdir. Hazırladığımız bu kitabın, Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının analitik kimya konusunda gereksinim duyacakları temel kavramlara ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması açısından önemli bir kaynak olacağı düşünülmektedir.