Gelişim Psikolojisi Iı Yetişkinlik Ve Ölüm
ISBN: 9786052416891 2019 1. Baskı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Banu Yazgan İnanç, Mehmet Bilgin, Meral Kılıç Atıcı, Sema Bengi Gürkan Pegem Akademi Yayıncılık

Yaşam her dönemde bilinmezler ve seçimler içerir. İnsanlar yaşamlarını yönlendirme yetisine sahiptir. Her yaşın olumlu ve olumsuz yönleri birer kazanım olarak görülebilir. Bundan yararlanmayı başaran bireyler doyumlu bir yaşam sürerler. Bu kitapta genç, orta ve geç yetişkinlikte bireylerin karşılaşabilecekleri olası yaşam koşullarıyla ilgili elde edilen araştırma bulguları paylaşılmaya çalışılmıştır. Okuyucu kendisiyle ilgili bilgilere ulaşıp bir öz değerlendirmede bulunabilir. Belki de seçimlerinin nedenlerini anlayabilir ve gelecekteki seçimlerini nasıl yapabileceği konusunda bir rehber edinebilir.