Gelir Vergisinde Teşvik Uygulamaları (Muafiyetler, İstisnalar Ve İndirimler)
ISBN: 9786257588621 2021 Ekonomi - İşletme Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Yoruldu Gazi Kitabevi

Son yıllarda mali teşvikler, nakdi yani doğrudan teşvikler yerine daha çok vergi teşvikleri olarak sunulmaktadır. Bu yöntemde, teşvik sunumu için devlet hazinesinden parasal bir kaynak çıkışı yapılamamakta, devlet özel kesimden olan birtakım vergi alacağından vazgeçmekte ve özel kesime kullanılabilir fon bırakmaktadır. Vergi teşvikleri de vergi kanunları içinde vergi muafiyetleri, vergi istisnaları ve vergi indirimleri biçiminde yer almaktadır. Devlet, vergi teşvikleri ile kısa dönemde vergi alacağının bir kısmından kendi iradesiyle vazgeçmekte, bunu da sektörlerin, bölgelerin veya ekonominin genelinin ekonomik verilerinin iyileştirilmesi amacıyla yapmaktadır. Uzun dönemde ekonomik veriler iyileştikçe, devletin vergi tahsilatında da artış gözlemlenebilecektir. Bu çalışmada, maliye literatüründe bir eksiklik olarak görülen, mali teşvikler, vergi teşviklerinden ve özellikle 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan vergi teşviki düzenlemelerinden ve uygulamalarından, belirli bir sistematik içinde bahsedilmiştir.