Gelir Vergilendirmesinin Temelleri
ISBN: 9789750217371 2011 1. Baskı Gelir Vergisi Kanunu Funda Başaran Yavaşlar Seçkin Yayıncılık

Bu kitapta, eşitlik ilkesi, verginin mali güçle orantılı olması ilkesi, mali güç kavramı, verginin mali güçle orantılı olması ilkesinin sosyal devlet ilkesinden kaynaklanan sosyal amaçlı normlarla ve basitleştirme amaçlı normlarla (örn. götürü usul düzenlemeleri) ihlali, adil bir gelir vergisi sisteminde yer alması gereken alt ilkeler, gelir kavramı, gelir vergisinin yanı sıra ayrı bir işletme vergisine (örn. kurumlar vergisine) ihtiyaç olup olmadığı ve bu bağlamda ekonomik anlamda çifte vergilendirme sorunu ile vergilendirmede hukuki yapı tarafsızlığı konuları ele alınmakta; işletme vergilendirmesi alanındaki reform çalışmaları aktarılmaktadır. Bu yönleriyle kitap, hem vergi hukuku ve maliye dersi öğrencilerine, hem de bu alanlarda çalışan ilgili akademisyen ve uygulamacılara yöneliktir.