Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Gelecek İçin Eğitim:  Farklı Ülkelerde Program Geliştirme Çalışmaları
ISBN: 9786053640417 2012 Eğitim Bilimleri Nur Akkuş, Mustafa Altındağ, Fizen Liman, Özlenen Özdiyar, Özge Can, Özge Aslan, Tuba Acar, Aslı Uysal, Ece Koçer, Murat İnce, Şahika Ünlü, Dilek Camadan Özdamar Editör : Editör: Özcan Demirel
Pegem Akademi Yayıncılık

Gelecek İçin Eğitim (GİE) kitabı, yakın gelecekte Türk eğitim sisteminin nasıl olması gerektiğini ortaya koymak amacıyla geleceğin eğitimbilimcileri tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışma grubunda yer alan tüm öğrencilerim büyük bir coşku ile"Nasıl bir eğitim?" sorusuna yanıt aramaya çalıştılar. Bu çalışmanın temel varsayımı,"Nasıl bir eğitim sorusunun yanıtı, nasıl bir insan ve nasıl bir eğitim programı anlayışının içinde aranmalıdır" görüşüne dayandırılmıştır."Nasıl bir eğitim programı?" sorusu bizi farklı ülkelerin eğitim programlarını incelemeye yöneltti. İlk planda uluslararası başarıları olan ülkeleri belirleyip bu ülkelerin hem eğitim sistemlerini hem de program çalışmalarını incelemekle işe başlanmış ve buradan elde edilen snuçlara göre ülkemizin eğitim programlarının nasıl olması gerektiği ve nasıl bir insan yetiştirmemiz gerektiği konusu ele alınmıştır. Bir ülkenin eğitim sistemi temelde, nasıl bir insan yetiştirmeye ve bu insanı nasıl bir eğitim programı ile yetiştirmeye hizmet etmek amacıyla var olma durumundadır. Bu bağlamda, eğitim sisteminde değişimin sağlanması eğitim programlarındaki çağdaş gelişmelerle sağlanır. Yönetsel ve biçimsel değişimler bir gelişim göstergesi olamaz. Buna karşın her gelişim bir değişimi içerir. Bu düşüncelerle yola çıkan ekibimiz gelecek için eğitimi, gelişim yoluyla değişimi gerçekleştirmek amacıyla yola çıkmıştır. Bu çalışmanın"Nasıl bir eğitim?" sorusuna yanıt arayanlara, karşılaştırmalı eğitim çalışmalarına ilgi duyanlara ve farklı ülkelerdeki program geliştirme çalışmalarını merak edenlere az da olsa katkı getirmesi yazarları mutlu edecektir. Görüş ve önerilerinizin bu yapıtın sürekli aramaya çalıştığı"Nasıl bir eğitim?""Nasıl bir insan?" ve"Nasıl bir eğitim programı?" sorularınayanıt bulmaya katkı getirmesini diliyoruz.