Gayrimaddi Haklar
ISBN: 9786052640173 2022 1. Baskı Vergi Hukuku Yaren Yitkin Adalet Yayınevi

Günümüz dünyası yaratıcılık, girişimcilik ve bilgi üzerine şekillenmektedir. Bu nedenle fikri ürünler her alanda paydasını arttırmakta ve 21. yüzyılda çoğu ticari işlem maddi mal satışından ziyade fikri ürünler üzerinden gerçekleşmektedir. Söz konusu işlemlere ilişkin gelir ve gider kalemleri ise vergi hukuku alanında kendine yer bulmaktadır. Bu aşamada gayrimaddi hak kavramı giderek önem kazanmaktadır. Gayrimaddi haklar vergi hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve muhasebe biliminin kesişim noktasındadır. Vergi Usul Kanunu’nun 269. maddesinde yalnızca ismen zikredilen kavramın tanımına yer verilmemiş olması kapsamı ve doğal olarak ifade ettiği hakların sınıflandırılmasını da etkilemektedir. Ayrıca gayrimaddi hakların Türk vergi sistemi içinde de özel ve sistematik olarak düzenlenmediği mükellef, işlem veya sorumluluk türü bakımından dağınık düzenlemelere konu olduğu gözlemlenmiştir. Böylece bir yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma; gayrimaddi hakların tanımı, kökeni, kapsamı, muhasebeleştirilmesi, değerleme ve amortismanı ile özel vergi yasalarında inceleniş biçimini açıklamayı hedeflemiştir.