Futbolcularda Diz Bölgesi İzokinetik Kas Kuvvetinin Farklı Vuruş Tekniklerinde Top Hızına Etkisinin Değerlendirilmesi
ISBN: 9786258374827 2022 Spor Dr. Hamza Küçük Gazi Kitabevi

Diz eklemi (hinge joint) insan vücudunda bulunan en büyük ve kompleks eklemdir. Temel hareket becerilerinin ortaya konmasında etkili olmakla birlikte koşma, sıçrama, topa vurma, yön değiştirme gibi birçok hareketin sergilenmesinde önemli rol oynar. Hareketin ve vücut ağırlığının birleşen etkisi diz eklemi üzerinde önemli derecede gerilim yaratır. Diz eklemi ekstansör ve fleksör kasları, kuvvetli ligament yapılarıyla birlikte çoğu durumda kuvvetli eklem fonksiyonunu meydana getirir. Birçok fiziksel aktivite, kuvvetli ve etkili bir diz eklemine ihtiyaç duyar (Thompson, 1989).