Fiziki Coğrafyada Araştırma Yöntemleri Ve Teknikler
ISBN: 9786053187493 2020 2. Baskı Eğitim Onur Çalışkan, Halil Günek, Mehmet Doğan, Nurettin Özgen, Sabri Karadoğan, Ebru Akköprü, Ertuğ Öner, Lütfi Nazik, M. Kirami Ölgen, M. Zeynel Öztürk, M. Korhan Erturaç, Mehmet Tahir Kavak, Mehmet Emin Sönmez, Fatih Adıgüzel, İskender Dölek Editör : Nurettin Özgen - Sabri Karadoğan
Pegem Akademi Yayıncılık

Bugün teknolojinin sunduğu fırsat ve olanaklar bilimsel gözlem ve ölçümlerin çok kolay ve doğru yapılmasının yanı sıra; yorum, analiz, deney, sınama ve karşılaştırma konularında da büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu gelişmeler hiç kuşku yok ki bilimsel tekniklerin yanında metodolojik olarak da büyük gelişmeleri, çeşitlilikleri ve kolaylıkları beraberinde getirmiştir. Teknolojik alanda meydana gelen değişim ve yenilikler, pozitif bilimlerin yöntem ve tekniklerinden faydalanan fiziki coğrafyanın ele aldığı konularda ve bilimsel tekniklerde değişikliklere neden olmuştur. Nitekim uzaktan algılamadan dijital kartografik gelişmelere, yeni laboratuvar analiz tekniklerinden saha gözlem ve ölçüm tekniklerine kadar birçok yeni araç ve teknik, bilimsel çalışmalarda kullanılır olmuştur. Özellikle bilgisayar ve dijital teknolojilerdeki ilerlemeler, fiziki coğrafya araştırmalarının temel konusunu oluşturan doğal fenomenlere ilişkin modelleme ve simülasyon gibi uygulamaları da mümkün kılmaktadır.