Fizik ve Mühendislikte Matematik Yöntemler
ISBN: 9789750217760 2012 6. Baskı Fizik Mühendisliği Bekir Karaoğlu Seçkin Yayıncılık

Fizik ve mühendislikte en ileri matematik yöntemlerin kullanılması son yıllarda daha da önem kazanmış bir gelenektir. Mekanik, elektromagnetik teori, kuantum mekaniği, ısı teorisi,... konularında gerekli olan matematik bilgisi, çok değişik kavramlar ve yöntemler içerir. Bessel fonksiyonları, Legendre polinomları, Stokes teoremi, Fourier ve Laplace dönüşümleri, kompleks integral teknikleri, kısmi diferansiyel denklemler, lineer vektör uzayları, tansörler,.. Bu matematiği açık ve uygulamalı bir dille öğrenmek istiyorsanız bu ders kitabına bir göz atın. Sonra yanınızdan ayıramayacaksınız. Matematik Yöntemler Mühendislik Matematiği Matematiksel Fizik Tensör Analizi