Fizik Ve Geometrik Optik 1 Ve 2 Temel Kavramlar Ve Uygulamalar
ISBN: 9789750271519 2021 3. Baskı Fizik Serkan Akkoyun, Tuncay Bayram Seçkin Yayıncılık

Gördüğü yoğun ilgi sonucunda kısa sürede 3. baskısını yapan kitap, uzun yıllar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında "Fizik ve Geometrik Optik 1-2" derslerini anlatan yazarların notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Ayrıca kitap, Optisyenlik Bölümleri, Fizik Bölümleri ve Optik Mühendisliği Bölümlerin-deki aynı ders için de temel düzeyde bir kaynaktır. Kitapta optiğe ait temel bilgiler, kavramlar, olaylar ve optik aletler, giriş seviyesinde uygulamalarla birlikte anlatılmıştır. Kitap, öğrencilerin anlayış düzeylerini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla, basit örneklerle modellenmiştir. Kitapta anlatılan konuların daha iyi anlaşılması için 109 Çözümlü Örnek ve 207 Örnek Alıştırmaya yer verilmiştir. Kitap, üniversite ders kitabı olarak hazırlanmış olmasına karşın, her düzeyde eğitim alan öğrenciler ve konuyla ilgili kendini geliştirmek isteyenler için de kaynak olacaktır.