Finansta Disiplinlerarası Yaklaşımlar Kavram – Teori – Uygulama
ISBN: 9789750281471 2022 1. Baskı Finans, Yatırım Erkan Poyraz Seçkin Yayıncılık

Makro ve mikro düzeyde hemen her kesimin, sonuçlarından direkt olarak etkilendiği ve toplumun büyük bir bölümünün ilgi duyduğu konulardan birisi de "finans yönetimi"dir. Finans bilim dalının tarihçesine bakıldığında geçmişten bu yana etkisini ve alanını genişleterek günümüzde yaşadığımız ve algıladığımız etki alanına ulaştığını görmekteyiz. Bu nedenle "finans yönetimi" faaliyetini, günümüz koşullarında tek başına ele almak yerine, ilişkide bulunduğu diğer bilim dallarıyla disiplinlerarası anlamda değerlendirmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu tespitten yola çıkarak hazırladığımız kitapta, finans bilim dalına, her biri kendi alanında uzman akademisyenler tarafından disiplinle¬rarası bir bakış açısı getirilmiştir. Bunlar özetle; kalkınma ve büyüme¬nin finansmanı, dijital finans teknolojileri, çok kriterli karar verme teknikleri, muhasebe araştırmalarında blok zinciri, kamu finansman yönetimi, kurumsal yönetişim, iş sağlığı ve güvenliği riskleri, ulusal varlık fonları, değerli madenlerde finansal balonlar gibi finans bilim dalıyla ilişkili farklı disiplinler olmaktadır. Bunu yanında kitabın üç bölümünde konunun daha iyi anlaşılması bakımından farklı finansal ve ekonometrik uygulamalara yer verilmiştir. Her bir kitap bölümü, iki hakem incelemesinden geçtikten sonra yayına kabul edilmiş olup kitap toplam 10 bölümden oluşmaktadır. Kitabın disiplinlerarası anlamda ele alınması nedeniyle, farklı alanlarda lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim alan öğrenciler ve konuya ilgi duyan diğer kullanıcılar açısından olmak üzere geniş bir kesime fayda sağlayan bir kaynak olacağını düşünmekteyiz.