Finansal Zaman Serisi Analizi Finansçılar İçin Temel Yaklaşımlar
ISBN: 9786257358194 2021 Fi̇nans Editör : Doç. Dr. İsmail Çelik, Doç. Dr. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu 
Gazi Kitabevi

Elinizdeki kitabın amacı, zaman serisi verilerinin farklı metodlar (yöntemler) ve bilgisayar programları vasıtasıyla nasıl işlenebileceği ve elde edilen sonuçların nasıl yorumlanabileceğini siz kıymetli okuyuculara aktarmaktır. Bu kitabın önemli bir özelliği de zaman serisi verilerinizi adım adım software programları aracılığı ile nasıl analiz edebileceğinizi, sonuçları nasıl yorumlayabileceğinizi siz okuyuculara detaylı bir şekilde aktarıyor olmasıdır. Bu durum siz araştırmacıların işini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. ve geçmişte yapamadığınız pek çok analizi yapmanıza imkan tanıyacaktır.