Finansal Tablolar Denetimi: Kavramlar, Denetim Süreci, Denetim Teknikleri
ISBN: 9789750236556 2016 2. Baskı Ekonomi, İşletme Mahmut Vefa Toroslu Seçkin Yayıncılık

6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu, denetçiyi şirket organı olmaktan çıkarmıştır. Yeni düzenlemeye göre sermaye şirketleri ve şirketler topluluğunun bağımsız denetçiler tarafından denetlenecektir. TTK’nın 397. maddesine göre denetime tabi olan sermaye şirketleri ve şirketler topluluğunun finansal tablolarının denetiminde, bağımsız denetçiler tarafından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Uluslararası Denetim Standartları ile uyumlu Türkiye Denetim Standartları kullanılacaktır. Bu kitapta öncelikle bağımsız denetimin teorik boyutu incelenmekte, daha sonra Türkiye Denetim Standartları kapsamında temel denetim süreçleri anlatılmaktadır. Kitabın gördüğü ilgi üzerine ikinci baskısı yapılmıştır.