Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Fen Ve Teknoloji Öğretimi (Kuramdan Uygulamaya)
ISBN: 9789758792900 2015 Eğitim Bilimleri Ali Paşa Ayas, Salih Çepni, Ali Rıza Akdeniz, Haluk Özmen, Nevzat Yiğit, Hakan Şevki Ayvacı Editör : Editör: Salih Çepni
Pegem Akademi Yayıncılık

ülkemiz okullarında fen ve teknoloji eğitimini daha etkin hale getirmek için yeni arayışlar içerisine girilmiştir. Bunun en somut örnekleri; bir çok eğitim fakültesinde fen ve teknoloji eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora programlarının açılması, bu alanda fen eğitimi araştırmalarının artması ve ilköğretim okullarındaki fen bilgisi derslerinin fen ve teknoloji dersleri olarak yeniden yapılanmasıdır. Bu kitap, özellikle ilköğretim okullarında görev yapan sınıf ve fen bilgisi öğretmenleri ile öğretmen yetiştiren kurumların programlarında yer alan özel öğretim Yöntemleri I-II derslerine katılan öğretmen adayları ve öğretim elemanlarının yararlanmaları amacıyla hazırlanmıştır. Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji öğretimi Kitabında kuramsal bilgilerin yanında bu bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesinde yararlanılabilecek örnek etkinlikler sunulmuştur. Bundan dolayı bu kitabın, Fen ve Teknoloji eğitimi alanındaki boşluğu dolduracağına inanılmaktadır.