Fen Bilimleri Sınıflarında Biçimlendirici Ölçme Ve Değerlendirme
ISBN: 9786052822784 2018 Eğitim Salih Ateş, Hüseyin İnaltun Palme Yayınevi

Fen bilimlerinde nitelikli bir öğretmenin sahip olası gereken temel özelliklerinden biri pedagojik alan bilgisine sahip olmasıdır. Pedagojik alan bilgisinin yapısı genel olarak fen öğretiminin amaç ve hedefleri bilgisi, fen bilimleri dersi öğretim programı bilgisi, öğrencilerin fen bilimlerini anlamlarına yönelik bilgisi şeklinde sınıflanabilecek bir dizi bilgiden oluşmaktadır. Öğretmenlerin özellikle yapılandırmacı kuruma uygun öğretim yöntemleriyle uyumlu biçimlendirme amaçlı ölçme ve değerlendirmeyi sınıf ortamında uygulamada ciddi zorluklar yaşadığı görülmektedir. Fen bilimleri öğretmeni mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme serisinin birincisi olan "Fen Sınıflarında Biçimlendirici Değerlendirme" adlı bu kitap fen bilimleri eğitimi alanındaki öğretmenlerin biçimlendirici ölçme ve değerlendirme uygulamalarını sınıflarında etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Ayrıca bu kitap lisans düzeyinde ki fen bilimleri eğitimi ve sınıf öğretmenliği programlarındaki fen bilimleri özel öğretim yöntemleri ile ilgili derslerinde de kullanılabilir.