Eylem Araştırması:beden Eğitiminde Araştıran Öğretmen
ISBN: 9786052415290 2018 1. Baskı Spor Gökçe Erturan İlker, Deniz Hünük, M. Levent İnce, Leyla Saraç, Koray Kılıç, Gıyasettin Demirhan, Mine Müftüler, Canan Koca, Erhan Devrilmez, Serap Sarıkaya, Cevdet Cengiz, Zuhal Kavak Çetinyürek Editör : Gökçe Erturan İlker, Deniz Hünük
Pegem Akademi Yayıncılık

Dr. Gökçe ERTURAN İLKER Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu`nda lisans, Pamukkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitiminin ardından 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. Doktora eğitimi sonrasında, 2011-2012 yılları arasında bir yıl süreyle Birmingham Üniversitesi Spor, Egzersiz ve Rehabilitasyon Bilimleri Yüksekokulu`nda misafir araştırmacı olarak araştırmalarını yürüttü. Halen Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. İlgilendiği araştırma konularının başında beden eğitimi, spor ve egzersiz ortamlarındaki bireysel ve ortama bağlı faktörlerin motivasyon, psikolojik iyi-oluş ve performansı etkisi ile bu ortamlarda ölçme ve değerlendirme gelmektedir. Dr. Deniz HÜNÜK Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu`nda lisans ve yüksek lisans eğitiminin ardından, 2013 yılında ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde doktora eğitimini tamamladı. Doktora eğitimi sırasında 2010-2011 yılları arasında bir yıl süreyle İrlanda’da Limerick Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak çalışmalarını yürüttü. 2013 yılından beri Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. İlgilendiği ve çalıştığı konuların başında beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki gelişimi ve beden eğitimi derslerinde öğrencilerin öğrenmesi üzerine etkileri, program geliştirme ve öğretmen eğitiminde eylem araştırması konuları gelmektedir.