Evrimsel Tıbbın İlkeleri
ISBN: 9786053550518 2012 Biyoloji Peter Gluckman, Alan Beedle, Mark Hanson Çevirmen : Çeviri Editörü : Battal Çıplak, Oğuz Kerim Başkurt, Hilmi Uysal Palme Yayınevi

Evrimsel Tıbbın İlkeleri üç kısma ayrılmıştır: İlki, özgül örnekler kullanarak, insan sağlığı ve hastalığına evrimsel ilkelerin uygulanmasına ilişkin sistematik bir yaklaşım sunmaktadır. Bu kısım evrimsel süreçler, moleküler evrim, insanların evrimi, yaşam öyküsü teorisi ve evrimsel gelişim biyolojisi ile ilgili bölümleri kapsamaktadır. İkinci kısım bu ilkelerin beslenme, metabolizma, üreme, enfeksiyon hastalıkları ve stresle mücadele etme ve insan davranışlarına ilişkin anlayışımıza uygulanmasını ortaya koymaktadır. Son kısım, pratik terimler bağlamında evrimsel tıbbın ilkelerinin tıp pratiği ve halk sağlığına nasıl uygulanabileceği konusunda genel bir çerçeve sunmaktadır.