Evde Eğitim Ve Öğretim İçin Teknoloji Kullanımı: Teori, Uygulamalar Ve Geleceğe Bakış
ISBN: 9786257676175 2021 1. Baskı Eğitim Ahmet Ağır, M. Emre Sezgi̇n, Rabia Sarıca, Serap Uğur, Gülsün Kurubacak, Hanife Çivril, Emine Aruğaslan, Erdi Okan Yılmaz, Tuğçe Akyol, Meral Ağır Editör : Utku Köse
Pegem Akademi Yayıncılık

An itibariyle, -COVID-19’un rüzgârıyla birlikte- eğitimin geleceğini şekillendirecek etkin politikalar tasarlanmaya çalışılmaktadır. Bu süreç, bilinen örgün süreçlerin ötesinde evde eğitim süreçlerinin nasıl gerçekleştirilebileceğine dair tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Kuşkusuz ki hem teknolojik bakımdan hem de farklı sebeplerden (coğrafi, ekonomik, zamansal) dolayı evde eğitim süreçlerinin mevcut koşullar çerçevesinde yeniden ele alınması gerekmektedir. Eğitim literatürünün bu yönde çalışmalarla desteklenmesi hem günümüz hem de gelecek süreçler için ‘kendinin farkında olan’, ‘zorlu koşullarda öğrenebilen’, ‘mekân teknoloji bağımsız öğrenmesini destekleyebilen’ bireylerin yetişmesine olanak sağlamış olacaktır. Evde Eğitim ve Öğretim İçin Teknoloji Kullanımı: Teori, Uygulamalar ve Geleceğe Bakış adlı bu kitap çalışması söz konusu hususlar doğrultusunda bireyleri bilgilendirmeyi amaç edinen bir eser olarak ortaya çıkmıştır. Alanında yetkin yazarların kaleme aldığı toplam yedi bölüm altında şu konular ele alınmaktadır: •Birinci bölümde alternatif bir eğitim modeli olarak ‘evde eğitim’ kavramı irdelenmekte, bu konuda kitaba genel ve kapsamlı bir giriş yapılmaktadır. •İkinci bölümde evde eğitimin ekseni özellikle ‘hayat boyu öğrenme’ çerçevesinde ele alınmakta ve günümüzün gereği olarak bu konu teknoloji desteğiyle ele alınmaktadır. •Üçüncü bölüm kapsamında, özellikle öğretim elemanları perspektifinde ‘yeniliklerin yayılımı kuramı’na odaklanılmakta ve bu çerçevede COVID-19 ile birlikte ortaya çıkan yeni normaller içerisinde uzaktan eğitim süreçleri açıklanmaktadır. •Dördüncü bölüm altında, eğitim literatüründe özellikle son yıllarda dikkatleri çeken !tersyüz öğrenme’ ortamlarının tasarımı ve uygulanması süreçleri örnek bir uygulama çerçevesinde okuyucuların dikkatine sunulmaktadır. •Beşinci bölüm, COVID-19 ile birlikte eğitimsel süreçlerin sağlıklı işlemesinde sorumlulukları iyice önem kazanan ailelerin farkındalıklarını geliştirme noktasında dikkate alabilecekleri hususlar irdelenmektedir. •Altıncı bölüm içerisinde acil eğitimsel aksiyonların sonucu olarak kendi eğitiminden sorumlu bireylerin yetiştirilebilmesi yönünde önemli olan hususlar ele alınmakta; bu bağlamda ‘öz düzenleme yeterliliği’ faktörü ön plana çıkartılmaktadır. •Yedinci bölümde, eğitimin geleceği masaya yatırılmakta ve özellikle dijital dönüşüm etkisi altında ‘transhümanist’ süreçler ve insanın dönüşümü olgusu genel olarak tartışılmaktadır.