Etkinliklerle İlkokulda Fen Öğretimi
ISBN: 9786257228930 2021 1. Baskı Eğitim Erkan Özcan, Ümi̇t Şi̇mşek, Menşure Alkış Küçükaydın, Elçin Ayaz, Çiğdem Akkanat, Celal Boyraz, Yeter Ünlü, Emre Yıldız, Esra Saraç, Nesrin Ürün Arıcı Editör : Menşure Alkış Küçükaydın - Çiğdem Akkanat
Pegem Akademi Yayıncılık

Verilerin gözlemlenmesi, rapor edilmesi ve sonuca ulaşılması gibi bilimsel süreç becerilerinin gelişimini kapsayan fen etkinlikleri, öğrencilerin kendilerini tıpkı bir bilim insanı gibi düşünmelerine imkân tanıması ve hayatlarında ilk kez elde ettikleri sonuçları yorumlama fırsatı vermesi açısından oldukça değerlidir. Ayrıca bu etkinliklerin öğrencilerde beceri gelişimine ve kazanımına katkı sağladığı da bilinen bir gerçektir. Uygulamalı faaliyetlerin, öğrencilerin fen ilkelerini öğrenmelerine yardımcı olması gerçeğinden hareketle ilkokul düzeyinde tüm fen kazanımlarını kapsayacak bir kitaba ihtiyaç olduğu görülmüştür. Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak farklı üniversitelerden araştırmacılarla uygulama temelli özgün fen etkinlikleri geliştirilmiştir. Geliştirilen etkinlikler ilkokul 3. ve 4. sınıf ünitelerini kapsayacak şekilde 8 bölüm altında toplanmıştır. İlkokul düzeyinde toplam 79 adet uygulamalı fen etkinliğine yer verilen bu kitabın ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyor olması bizim için oldukça onur vericidir. Büyük bir emekle hazırlanan kitabın öğrencilere, sınıf öğretmenlerine, sınıf öğretmeni adaylarına ve eğitimcilerine faydalı olmasını diliyoruz.