Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-II
ISBN: 9786053648284 2015 Eğitim Bilimleri Hakan Kurt, Mübin Kıyıcı, Mehmet Barış Horzum, Sinan Kaya, Fatih Karip, Zeynep Çetin Köroğlu, Mustafa Demir, Bahadır Kılcan, Tevfik Palaz, Tarık Kışla, Özcan Erkan Akgün, Murat Ataizi, Muhittin Şahin, İpek Pirpiroğlu, Kibar Sungur Gül, Hüseyin Akkuş, Sinem Üner, Selami Yangın, Ümit Demiral, Fatma Taşkın Ekici Editör : Editör: Gülay Ekici
Pegem Akademi Yayıncılık

Etkinlik örnekleriyle Güncel öğrenme-öğretme Yaklaşımları-II kitabı 'Etkinlik örnekleriyle Güncel öğrenme-öğretme Yaklaşımları ' serisinin ikinci kitabıdır. Düşündüğümde! öğrenme-öğretme sürecini etkileyen boyutlar arasında, öğrenme-öğretme yaklaşımlarının güncel gelişmelere açık olan en önemli boyutlardan biri olduğunu söyleyebilirim. çünkü birbirinden etkilenmeyerek veya etkilenerek yıllardır çok sayıda yeni yaklaşımın hazırlandığı görülebilmektedir. özellikle son yıllarda teknolojik gelişmeler ışığında öğrenme-öğretme yaklaşımları hazırlanarak uygulamaya konulmaktadır ki; kitapta yer alan Kişiselleştirilmiş (kişiye özgü) öğrenme-öğretme yaklaşımı, Mobil öğrenme-öğretme yaklaşımı, Bulut bilişim tabanlı öğrenme-öğretme yaklaşımı, Yavaş geçişli animasyonlar (slowmation) temelli öğrenme-öğretme yaklaşımı gibi önemli örnekler verilebilir. Etkinlik örnekleriyle Güncel öğrenme-öğretme Yaklaşımları-II kitabı en son hazırlanan yeni öğrenme-öğretme yaklaşımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Birbirinden bağımsız toplam 14 yaklaşımdan ve dolayısıyla bölümden oluşan kitapta, her bir bölüm sonunda farklı alanlardan uygulama örnekleri verilerek ilgili yaklaşımın uygulanabilirliği okuyucuya sunulmuştur. Etkinlik örnekleriyle Güncel öğrenme-öğretme Yaklaşımları-II kitabı lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilere, öğretmenlere ve akademisyenlere yol gösterici önemli bir kaynak niteliğindedir. Her yeni baskıda yenilikleri ilgili bölümlere yansıtarak siz değerli okuyucuların kullanımına sunabilmeyi hedefleyen bu kitabın, Türkiye 'de ilgili alanda önemli bir boşluğu dolduracağını düşünmekteyim.