Etkili Ve Yaratıcı Çözümler İçin Problem Çözme Stratejileri
 6-12. Sınıflar: Matematik Öğretmeni İçin Bir Kaynak
ISBN: 9786058008953 2020 1. Baskı Eğitim Alfred S. Posamentier, ‎ Stephen Krulik Çevirmen : Levent Akgün Pegem Akademi Yayıncılık

“Bu kitap, yazarların ilgi çekici problemlere ve bu problemlerin özgün stratejilerle çözümlerine yer verdikleri bir kaynaktır. Bu kitap öğrencilerin problem çözmeye daha amaçlı, sistematik ve başarılı bir yaklaşım geliştirmelerine yardım etmek için kullanılabilir.” -Okul Müdürü Howard W. Smith / Tarrytowns Devlet Okulları, Sleepy Hollow, NY “Bu kitap, deneyimsiz ve deneyimli öğretmenlerin problem çözmenin doğasını eleştirel bir matematik süreci olarak anlamalarına katkıda bulunur. Yazarlar bu kitapta matematik öğretiminin omurgasını oluşturan stratejiler sunmaktadırlar. Bu kitap problem çözücülerin gelişiminde temel düzeyden ileri düzeye kadar her aşamada yararlı bir kaynaktır - Okul Müdürü Daniel Jaye /Bergen Akademileri, Hackensack, NJ Tanınmış yazar ve eğitimcilerden Alfred S. Posamentier ve Stephen Krulik bir problemi çözmek için her zaman birden fazla yaklaşım olduğunu gösterirler. Ayrıca bu yazarlar matematik problemlerini çözmek için etkili on strateji sunarlar. Geriye doğru çalışma, bir örüntü arama, farklı bir bakış açısı geliştirme, daha basit benzer bir problem çözme ve görsel bir temsil oluşturma gibi yöntemler problem çözmeyi öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler için de daha kolay, daha açık ve daha anlaşılabilir hale getirir. Güncellenmiş bu baskı, matematik öğretmenlerinin ve uzmanlarının bu teknikleri matematik müfredatlarına nasıl dâhil edebileceklerini gösteren çok sayıda örnek problem sunmaktadır. Ayrıca bu baskı aşağıdaki yenilikleri de içermektedir: - Stratejilerin nasıl kullanılacağını gösteren çeşitli yeni problemler - Matematik Öğretmenleri Ulusal Konseyi (National Council of Teachers of Mathematics -NCTM) standartlarına ait referanslar - Her bölüme ait problem çözümleri - Örnek problem çözümlerinde kullanılan güçlü stratejilerle ilgili tartışmalar Etkili ve Yaratıcı Çözümler İçin Problem Çözme Stratejileri, 6-12. Sınflar adlı bu kitabın ikinci baskısı öğrencilerinin okul içinde ve okul dışında yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirmelerinde öğretmenlere yol gösterecek bir kaynaktır.