Estetiğin Çağdaş Retorikleri
ISBN: 9786053273110 2016 1. Baskı Felsefe Necmi Karkın Ekin Yayınevi

Modern yüzyıl Duchamp'ın "Kaçınılması gereken en büyük zevk estetik zevktir" deyimiyle sanat ve estetik arasındaki yol ayrımını belirleyen bir yüzyıldır. Bu bakımdan Modern yüzyılın belirleyici bir kavşak noktası olması önemlidir. Çağdaş yüzyıl, mantığı ve içeriği öngörülen kavramlar, nesneler, metalar ve enformatik durumlar nedeniyle estetiğin asal değerlerinden uzaklaşıldığı süreçtir. Bu süreçte, estetik bir anlam üretmekten çok, bilgi ve kavramın öne çıktığını göstermekte ve estetik değer yargıların sanatın dışında arandığı gözlenmektedir. Bu nedenle konumuz, estetiğin asal değerlerinin sanatın çağdaş retoriklerinde ifade bulduğunu göstermek gerektiğidir. Bazı çağdaş sanatçıların çalışmalarında yansıyan güzellik, beğeni yargıları ve diğer kültürel formlara (semboller, iğrençlik, bilinçdışı, algoritma ve katharsis vb) yönelik duydukları ilgi ve sonucundaki deneyimler, estetik değerlerin retoriksel olarak yansımasını göstermektedir.