Esnek Soruşturma Temelli Öğretim (Estö): Tasarım Ve Uygulamalar
ISBN: 9786257052733 2020 Eğitim Programları Zeki Bayram Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitapta, bilimsel kültüre sahip vatandaşlar yetiştirebilmek için eğitim sisteminde yapılması gerekenlerden sadece bir tanesi önerilmektedir. Kitapta, İngilizce alanyazında “inquiry-based learning-teaching” olarak bilinen soruşturma temelli öğrenme ve öğrenmeyi kapsayan “Esnek Soruşturma Temelli Öğretim” (ESTÖ) modelinin farklı boyutları ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada öne sürülen model, yazarın alanyazında karşılaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri ve kendi sınıf içi tecrübelerini ve tecrübesizliklerini kapsayan, uygulamalar esnasında karşılaştığı deneyimleri bir model içerisinde somutlaştırmaya çalıştığı bir öğretim modeli önerisidir.