Eski Anadolu Türkçesi
ISBN: 9786057805102 2022 Dil Bilimi Prof. Dr. Erdoğan Boz, Prof. Dr. Gürer Gülsevin Gazi Kitabevi

Türkiye Türkçesinin ilk tarihi devresi olan Eski Anadalu Türkeçesi (=EAT), Türk dünyasının en büyük grubunu oluşturan Oğuzlarında bilinen en eski yazı dilidir. Başta Türkiye Türkçesi olmak üzere, Türk dilinin pek çok sahasının aydınlatılması için Eski Anadolu Türkçesinin ayrıntıları ile bilinmesi gerekmekteedir. Bu yüzden de dünyanın pek çok yerinde Türklük bilimci bu konu üzerine araştırma yapmaktadır.