Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları (Ekonomik Boy)
ISBN: 9786258325195 2022 2. Baskı Eğitim Bilimleri İlke Evin Gencel, Günseli Yıldırım, Perihan Tuğba Şeker, Yağmur Soylu, Zekâvet Kabasakal, Funda Aksu, Güzin Özyılmaz, Sibel Karabekmez, Tarık Totan Editör : Günseli Yıldırım - Güzin Özyılmaz
Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitap, öğrenme psikolojisine dair edinilen pek çok teorik bilginin, deneyimin, uygulamanın, yüzlerce saat okumanın, uzun süreli gözlemlerin bol bol da fikir üretmenin ürünüdür. Kitapta öğrenmenin ne olduğu ve nasıl gerçekleştiği anlatılırken, öğrenmeye ilişkin pek çok kurama yer verilmiştir. Kitapta öğrenmeyi çeşitli açılardan ele alan kuramların yer aldığı 8 bölüm bulunmaktadır. Her bölümde ilgili kuram açıklanmış, erken çocukluk eğitiminde kullanımı ile ilişkisi kurulmuş ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Kitabın hem eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adayları için hem de alanda çalışan öğretmenler için doyurucu bir kaynak olduğunu düşünmekteyiz. Kitabın erken çocuklukla ilgilenen akademisyenlere, öğretmenlere, öğretmen adaylarına, ebeveynlere kısaca öğrenmeyle ilgilenen tüm okurlara yararlı olması umuduyla...