Erken Çocukluk Eğitimi
ISBN: 9786053642510 2014 3. Baskı Özel Eğitim Kazım Biber, Fikret Gülaçtı, Bahadır Köksalan, Aysun Gürol, Sibel Yoleri, Türker Sezer, Yener Özen, Şule Erden, Mehmet Kök, Songül Tümkaya Editör : Songül Tümkaya, Fikret Gülaçtı
Pegem Akademi Yayıncılık

Gelişim döllenme ile başlamakta ve yaşam boyu sürmektedir. Ancak yaşamın ilk altı yılı gelişimin en hızlı olduğu ve çevrenin etkisine en açık olunan dönemdir. çocuklar doğduklarında ve yaşamlarının ilk yıllarında fiziksel açıdan yetişkinlere bağımlıdırlar.Ancak bu bağımlılık bizleri yanıltmamalıdır. çocuklar doğduklarında oldukça gelişmiş beş duyu yetisine sahiptirler. Bir başka deyişte çevre ile etkileşime hazırdırlar. Böyle olunca gelişimin ilk altı hatta sekiz yılındaki eğitimin çok önemli olmaktadır. Bu eğitim ne kadar erken başlarsa o kadar etkili olur. Daha sağlıklı, başarılı, ahlaklı ve topluma katkı getirecek bireyler yetiştirilmek isteniyorsa, eğitime mümkün olduğunca erken başlanması gerekmektedir. Erken çocukluk döneminden ilköğretime geçişin uyum içinde ve yumuşak bir şekilde olması, çocuğun örgün eğitimdeki başarısında etkilidir. Bu kitapta, farklı üniversitelerde görevli olan öğretim elemanları tarafından YÖK Kur tanımı dikkate alınarak yazılmış on bölüm bulunmakatadır. Her bir bölüm yeni baskıya yakışır şekilde güncel değişiklikler ve uygulamalarda dikkate alınarak titizlikle yazılmıştır. Bu çerçevede kitapta: okul öncesinin Dünya'da ve Türkiye'deki tarihsel gelişm, tanımı, kapsamı, önemi ve temel ilkeleri, okul öncesinin bugünkü durumu, temel görüşler, çocukların gereksinimleri ve özellikleri, öğretmen yeterlilikleri, eğitim kurumları ve çeşitleri, eğitsel ortam özellikleri ile ailenin rolü ve önemi açıklanmaya çalışılmıştır.