Erken Çocukluk Döneminde Gelişim
ISBN: 9786053640936 2016 2. Baskı Okul Öncesi Mefharet Veziroğlu, Berrin Akman, Gözde Ertürk, Ayşegül Deniz, İbrahim Dönmezer Editör : Eda Kargı
Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitapta, okul öncesi dönem ya da diğer bir deyişle erken çocukluk dönemi diye adlandırdığımız, yaşamın ilk 6 yılını kapsayan evredeki çocuğun gelişimi incelenmektedir. Kitapta, gelişimle ilgili temel kavramlar, gelişimsel süreç, gelişimin temel konuları, erken çocukluk dönemi eğitimcilerinin çocuğun gelişimi hakkındaki bilgi gereksinimleri, gelişim kavramı, gelişimin kilometre taşları ve evreleri, gelişimde bireysel farklılıklar, gelişim sorunlarının kaynağı, gelişimsel gecikmeler ve gelişimsel sorunların çözümlenmesine, önlenmesine yönelik öneriler yer almaktadır. Çocuğun gelişim ve deneyim alanları; psiko–motor gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, psiko–sosyal gelişim ve ahlak gelişimi başlıkları altında incelenmektedir. Okul öncesi öğretmenler ile anne babaların çocukların gelişimini destekleyebilmeleri ve öğrenme ortamlarını gelişime uygun şekilde hazırlayabilmeleri için gelişimin doğasını ve dinamiklerini bilmeleri ve izlemeleri gereklidir.