En Kötü Senaryoya Hazırlık: Afet Önleme Eğitiminde Japon Deneyimleri
ISBN: 9786257676533 2021 1. Baskı Eğitim Bilimleri Tuba Gökmenoğlu, Elif Daşçı Sönmez, Seiji Suwa, İbrahim Yavuz, Takashi Oda, Nurben Doğan, Emin Özdamar, Abdulcelil Gök, Miki Kodama, Ersin Acar, Aslıhan Ceylan Tekfür, Kamuran Kutur, Duygu Tayhani Kuş, Alpaslan Ayhan Çelik, Ali Ulakcı, Selcan Özdemir, Işıl Kıran, Gökçe Kahleoğulları Editör : Tuba Gökmenoğlu
Pegem Akademi Yayıncılık

Japonya ile tarihî derinliği olan müstesna dostluk ilişkilerimiz karşılıklı iş birliği temelinde günden güne gelişen bir yapıdadır. Bu dinamizmi sağlayan en önemli faktörler ise iki ülke insanının birbirine karşı beslediği yakınlık hisleri, kültürlerimiz arasındaki kimi benzerlikler ve kurumlarımızın iş birliği anlayışıdır. Birey, aile, mahalle, yerel yönetim, devlet kurumları bir bütün olarak bilinçli ve tedbirli olduğunda doğa kaynaklı afetlerin yıkıcı sonuçlarının en aza indirgenmesinde ne kadar büyük mesafe kat edilebildiğinin dünyadaki en başarılı örneği Japonya’dır. Konularında yetkin Türk ve Japon araştırmacıların hazırladığı bu kitabın Japonya’nın bu alandaki başarısını Türk toplumunun istifadesine sunarak önemli katkı sunacağına inanıyorum. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin somut bir ürününün ortaya konmasından duyduğum sevinçle, bu kitabın hazırlanmasında emeği bulunanlara şükranlarımı sunuyorum. Dr. Hasan Murat MERCAN T.C. Tokyo Büyükelçisi Afetlere karşı direnci yüksek ve daha bilinçli bir toplum olma yolunda gösterilen çalışmalarda bilinçli ve iyi yetişmiş öğretmen kadrosu ve etkili bir eğitim sistemi hayati öneme sahiptir. Afetle mücadele konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Japonya’nın tecrübelerini ve bu tecrübelerden dersler çıkararak geliştirdiği iyi örnekleri keşfetmek, ülkemiz gibi afetler konusunda Japonya ile aynı kaderi paylaşan ülkeler için büyük bir fırsattır. Bu kapsamda büyük bir tecrübeyi ve bilgi birikimini bizlere sunan bu kitabın ülkemizde afetlerle mücadele konusunda atılacak adımlara ışık tutacağına ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyor ve çalışmaya katkı sunan tüm yazarları tebrik ediyorum. Prof. Dr. Semih AKTEKİN Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Japonya`da afet eğitiminde afetin oluşuna ilişkin teoriyi, toplumun ve bölgenin gerçek koşullarını bilmek, afete nasıl hazırlanacağını ve afetlerle nasıl başa çıkılacağını öğrenmek ve bunları uygulamaya koymak önemlidir. Japonya`nın afet alanındaki deneyimleri ile afetlerden çıkardığı derslerin paylaşılması Türkiye`de JICA’nın öncelikli iş birliği alanlarının başında gelmektedir. JICA`nın afet eğitim programlarına katılan öğretmenlerin bu kitabı yayımlaması beni derinden etkiledi. Kitabın Türkiye`deki afet eğitimi için oldukça yararlı olacağına eminim. Eserin tüm yazarlarına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. IKURO Nobuhiro JICA Türkiye Ofisi Başkanı