Eleştirel Eğitim Yönetimi Yazıları
ISBN: 9786053185505 2016 1. Baskı Eğitim Yönetimi Tuncer Bülbül, Kamile Demir, Güven Özdem, Binali Tunç, Kürşad Yılmaz, Murat Taşdan, Yahya Altınkurt, elif Iliman Püsküllüoğlu, Sabri Güngör, Asiye Toker Gökçe Editör : Kürşad Yılmaz
Pegem Akademi Yayıncılık

Eğitim yönetimi alanı kendi kimliğini oluşturma sürecinde son zamanlarda kendini sorgulama eğilimine girmiştir. Bu eğilim, alanın özgünleşmesi yolunda önemli bir adımdır. Eğitim yönetiminin özgünleşme çabalarına katkı sağlamasını umduğumuz bu kitabı, eğitim yönetimi alanındaki bazı kavramlara eleştirel bir gözle bakılması amacıyla hazırladık. Kitapta yer alan bölümlerde savunulan görüşler tamamen yazarlara aittir. Kitabın, ortak bir bakış açısı ortaya koymak ve bunu okuyucuya kabul ettirmek gibi bir amacı yoktur. Aslında bazı bölümler arasında birbirine zıt ya da çelişik gibi gelen görüşler de olabilir. Bu durum tam da bu çalışmanın önemi ve değeridir. Kitapta farklı bakış açılarına yer verilmiştir. çünkü eğer kitap eleştirel bakma iddiasında ise mevcut durumu devam ettirmekten daha çok ona meydan okumak durumundadır.