Elektronik Haberleşme Abonelik Sözleşmesi
ISBN: 9789750273025 2021 1. Baskı Tüketici Hukuku Muhammed Emir Öz Seçkin Yayıncılık

Elektronik haberleşme faaliyetlerini sunan işletmeciler ile aboneler arasında bu faaliyetleri konu edinen abonelik sözleşmeleri akdedilmekte ve bu abonelik sözleşmelerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Kurulan sözleşmelerin çok büyük kısmının tüketicilerle akdedilmesi sebebiyle, tüketicinin korunmasını amaçlayan düzenlemeler kapsamında sözleşmenin değerlendirilmesi bu çalışma ile amaçlanmıştır. Ayrıca, elektronik haberleşme sektöründe bağımsız idari otorite konumunda olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun da tüketicinin korunması görevleri arasında öngörülmüştür. Bu kapsamda BTK tarafından abonelik sözleşmelerinin incelenmesinden işletmecilerin yetkilendirmesine kadar bir takım görev ve yetkileri mevcuttur. Esasen özel hukuk kapsamında olan abonelik sözleşmeleri elektronik haberleşme hizmetlerinin kamu hizmeti niteliği taşıması sebebiyle bir takım kamu hukukundan kaynaklı düzenlemeler de içerdiği görülmektedir. Uygulamada akdedilen elektronik haberleşme abonelik sözleşmelerinin çoğalmasıyla birlikte bu konuda taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların da arttığı gözlemlenmektedir. Bu uyuşmazlıkların temelinde ise sözleşmenin gerek tarafların hak ve borçları gerek ise sona erme halleri yer almaktadır. İşletmeciler tarafından sözleşmenin kuruluş aşamasında aboneye her türlü kolaylık sağlanmakta iken, sözleşmenin sona erdirilmesi söz konusu olduğunda ise aynı kolaylığın gerçekleştirilmediği de ifade edilebilir. Bu çerçevede 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili ikincil mevzuat kapsamında düzenlemelere gidilmiştir. Çalışmada, en son gerçekleştirilen değişiklikler doğrultusunda akademik eserler ile yüksek yargı kararlarından faydalanılarak gerek uygulama gerekse teoriye yönelik bir biçimde elektronik haberleşme sektöründe akdedilen abonelik sözleşmeleri incelenerek, sözleşme bir bütün olarak ele alınmıştır.