Elektrikte Kayıp – Kaçak Bedeli Davaları
ISBN: 9789750237621 2016 3. Baskı Tüketici Hukuku Yusuf Memiş Seçkin Yayıncılık

Elektrikte kayıp-kaçak bedeli davaları kitabının 2. basısının da kısa sürede tükenmesi üzerine, kayıp-kaçak, dağıtım, iletim, sayaç okuma ve perakende satış hizmet bedelleri ile diğer konularda, Yargıtay'ın; uygulama, karar ve görüşleri ile yeni emsal içtihatlarının uygulamacılara ilk elden yansıtılması açısından 3. basının hazırlanması zorunluluk hâline gelmiştir. Eserde; • Duruşma, temyiz, karar düzeltme kesinlik sının - Görev - Yetki - Görevli yargı yeri • İtirazın iptali - Menfi tespit - Alacak davalarında kayıp-kaçak bedelinin incelenmesi (re'sen kayıp-kaçak) • Kayıp-kaçak ve perakende satış hizmeti bedellerinde TRT payı • Başkası adına olan abonelik üzerinden elektrik enerjisi tüketen fiili kullanıcının dava ehliyeti • Mesken elektrik abonelerinin THH'nin görev sınırı içinde olan kayıp-kaçak ve diğer bedeller için THH'ye başvurmadan Tüketici Mahkemesine dava açabilmeleri • Fiili kullanıcının kayıp-kaçak bedelinin iadesi için yargı yoluna başvurabileceği • Kaçak elektrik kullanımlarında kayıp-kaçak bedeli • THH kararlarının iptalinde (itiraz) görevli ve yetkili mahkeme - Kesin yetki • THH'nin itirazın iptali davasına bakamayacağı • Kayıp-kaçak ve diğer bedellerde bilirkişiden rapor alma zorunluluğu • Hukukî konularda ve hukukî değerlendirmeler için bilirkişiye başvurulamayacağı • Kısmî dava - Belirsiz alacak - KDV - Zamanaşımı • İade davalarında faiz - Kayıp-kaçakta genel işlem koşulları • Organize Sanayi Bölgelerinde TRT payı • TRT payının hesaplanmasında matraha dâhil edilecek bedeller • Cemevlerinin aydınlatma giderlerinde AİHM'in emsal kararı • YHGKve Daire kararları ışığı altında geniş bir şekilde inceleme konusu yapılmıştır.