Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Elektrik Devre Analizi – 1
ISBN: 9789750245251 2017 Elektrik, Elektronik Mühendisliği Muammer Gökbulut Seçkin Yayıncılık

Bu kitap, Elektrik-Elektronik Mühendisliği' nin temelini oluşturan "Elektrik Devreleri" ya da "Devre Analizi" gibi derslerin içeriğine uygun olarak hazırlanmıştır. Elektrik devre analizi, esas olarak bağımsız ve/veya bağımlı akım ve gerilim kaynakları ile direnç, bobin ve kondansatör gibi devre elemanlarından oluşan bir elektrik devresinin akım, gerilim, güç ve enerjilerinin hesaplanmasını ihtiva eder. Kitabın hazırlık bölümünde, ihtiyaç duyulabilecek temel matematiksel bilgiler hatırlatıldıktan sonra çeşitli kaynak girişleri için elamanların akım, gerilim, güç ve enerji gibi temel elektriksel büyüklükler incelenmiştir. Elektrik devre analizinin temelini oluşturan Ohm ve Kirchhof fkanunları ile çevre akımları ve düğüm gerilimleri yöntemi ve ayrıca Toplamsallık Teoremi ile Thevenin-Norton teoremleri kullanılarak çok sayıda örnek devre incelenmiştir. Devre analizinin önemli bir bölümünü oluşturan bobin ve kondansatör gibi dinamik devre elemanları incelenmiş ve birinci dereceden RL ve RC devreleri ile ikinci dereceden RLC devrelerin geçici ve kalıcı durum analizi anlatılmıştır. Konular, öz teori - bol örnek çözümü yaklaşımı ile anlatılmış ve 100'ü çözümlü olmak üzere 185 örnek devre problemi verilmiştir. Konular, 79 adet grafikle desteklenmiş devredeki akım, gerilim, güç ve enerji değişimleri yorumlanarak elektriksel olayların canlandırılması amaçlanmıştır.