Egzersiz, Enerji - Metabolizma Ve Isı Uyumu
ISBN: 9786053447078 2018 Spor Mehmet Günay, Elif Şıktar, İbrahim Cicioğlu, Ersan Kara Gazi Kitabevi

İnsan organizmasının değişik fiziksel aktivitelere vermiş olduğu cevaplar ve ortaya koyduğu uyum uzun yıllar tartışılan ve birçok araştırmaya konu olmakla beraber bu konu ile ilgili birçok yayın yapılmış. Hazırlanan bu çalışmada organizmanın egzersize metabolik ve ısı değişimi açısından verdiği cevap ve gösterdiği uyum farklı açılardan incelenmiş.