Eğitime Giriş
ISBN: 9786052418185 2019 9. Baskı Eğitim Programları ve Öğretim Lütfullah Türkmen, Yavuz Erişen, Bahri Ata, M. Engin Deniz, Mustafa Kale, Bekir Buluç, İsmail Aydoğan, Ali Taş, Mehmet Okutan, Ercan Yılmaz, M.akif Sözer, Kemal Köksal, Oktay Akbaş, Hasan Tabak Editör : Emin Karip
Pegem Akademi Yayıncılık

"Eğitime Giriş" dersi, öğretmen olmak niyeti ile eğitim-öğretime başlayan öğrencilerin öğretmenlik meslek bilgisi alanı ile ilk karşılaşma ve tanışma noktasıdır. Bu ders, öğretmenlik meslek bilgisi alanının diğer derslerinde edinilecek bilgi ve becerilerin temelini oluşturmaktadır. Bu kitap, eğitimin felsefi, tarihsel, toplumsal, psikolojik, politik, ekonomik ve hukuksal temellerine ilişkin temel kavram ve bilgileri kazandırarak, eğitim-öğretime ve öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim-öğretime ve öğretmenlik mesleğine ilişkin olumlu bir bakış açısı eliştirmek, öğretmenlik eğitimi ve bu eğitim sonrasında yaşam boyu devam edecek öğretmenlik serüveni için sağlam bir temel oluşturacaktır.