Eğitime Giriş
ISBN: 9786052416563 2019 1. Baskı Eğitim Programları ve Öğretim Mehmet Şahin, Haktan Demircioğlu, Kamile Demir, Ali Erden, Burcu Erdemir, Levent Eraslan, Sevgi̇ Aydın Günbatar, Tuba Şengül Bircan, Meltem Ökdem, Mehmet Sağlam, Nazike Karagözoğlu, Gonca Babadağ, Tufan Aytaç, Emre Bozdoğan, Hale Erden Editör : Mehmet Şahin, Tufan Aytaç
Pegem Akademi Yayıncılık

“Eğitime Giriş” öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim sürecinde önkoşul niteliği taşıyan zorunlu bir derstir. Bu ders öğretmenlik meslek bilgisi (pedagojik formasyon) kapsamında yer alan tüm derslerin temelidir. Çağdaş eğitim sürecine ve öğretmen niteliklerine sorgulayıcı bir bakış açısını kazandırmayı amaçlayan bu kitabın içeriği alanında uzman öğretim üyelerince hazırlanmıştır. Kitap hazırlanırken günümüzde benimsenen eğitim yaklaşımları, öğretmenlik meslek bilgisi yeterlikleri ve güncel öğretim programlarının içerikleri dikkate alınmıştır. İçeriğin seçiminde amaca ve ihtiyaca uygun olmasına, özgün ve yaratıcı düşünceyi geliştirmesine, bilgilerin kısa ve öz olarak sunulmasına öncelik verilmiştir.