Eğitime Giriş
ISBN: 9786052414859 2020 2. Baskı Eğitim Soner Mehmet Özdemir, Bülent Aksoy, Sadettin Erbaş, Mehmet Katrancı, Fatma Kalkan, Emine Dağlı, Servet Hali, Esra Töre, Kamil Arif Kırkıç, Okan Sarıgöz, Ferah Güçlü Yılmaz, Özge Hacıfazlıoğlu, Elif Polat Editör : Servet Hali - Esra Töre
Pegem Akademi Yayıncılık

Eğitim sürecinin temelleri her ne kadar aynı kalsa da; süreç içerisindeki konular, yöntemler güncellenmekte, her geçen gün yenilenen bilgi ile “eğitim gönüllüleri” kendini geliştirmektedir. Elinizdeki bu kitap, bu gelişim sürecinde okuyucunun başucu kaynağı olacak bir nitelik taşımaktadır. Çünkü bu kitap, eğitimin temel yapısını öğretmen adaylarına anlatmayı, öğretmen adaylarını mesleğe ilk adımlarını atarken desteklemeyi amaçlamasının yanında; eğitimi kendine dert edinmiş, “iyi insan iyi vatandaş” yetiştirme sevdalısı eğitimciler için kaleme almıştır. Titizlikle sürdürülen bir ekip çalışmasının ürünü olan bu kitapta, bölümlerin girişinde öğrenme hedefleri ve bölüm içeriğine yer verilmiş; bölümler çok fazla ayrıntıya girilmeden kaleme alınmıştır. Konuların daha açık ve anlaşılır olması amacıyla kullanılan dile dikkat edilmiş, teorik bilgilerin görseller ve eğitim sürecinde kullanılan örnekler ile desteklenmesine özen gösterilmiştir. Bu kitabın bir diğer önemli özelliği de YÖK’ün belirlediği 2018 yılı ders içeriği düzenlemesine uygun olarak hazırlanmış olması ve bu içeriğe ek olarak, eğitimin teknolojik temelleri ile Türk eğitim sistemi bölümlerine yer verilmesidir. Ülkemizin güzel çocuklarını aydınlatacak, fark yaratacak eğitimcilerimize ve öğretmen adaylarımıza faydalı olması dileğiyle…