Eğitime Giriş
ISBN: 9786052414347 2018 1. Baskı Eğitim Programları ve Öğretim Sevilay Yıldız, Altay Eren, Süleyman Çelenk, Tolga Erdoğan, Caner Özdemir, Şener Şentürk, F. Sülen Şahin Kıralp, Kaya Yıldız, Zeynep Demirtaş, Duygu Gür Erdoğan, Sevilay Kilmen, Nuri Akgün, Özcan Palavan, Menekşe Eskici, Seher Çetinkaya, Belgin Özaydınlı, Sibel İnci, Güler Çetin Editör : Süleyman Çelenk
Pegem Akademi Yayıncılık

Tarihsel süreç içinde, eğitimin önemine işaret eden bazı özlü sözleri ise şu şekilde özetlemek mümkündür: “Öğrenmek pahalıdır ancak bilmek gerekir ki, cahillik çok daha pahalıdır,” sözleriyle, eğitimin toplumsal kalkınmanın itici gücü olduğuna işaret ediyor, H. Clausen. “Eğitim, sosyal nesiller yetiştirmektir,” diyen E. Durkheim, eğitimin, aynı zamanda toplumsallaşma ve kültürel gelişmenin de temel bir aracı olduğu gerçeğine ışık tutmaktadır. “Eğitim hayatın tüm yaşam alanlarına hazırlıktır” sözleriyle toplumsal yaşamda eğitimin vazgeçilmezliğini vurgulayan Spencer’i “Eğitim, bireyin mutluluğu bulması ve toplumuna yararlı birey olmasıdır,” sözleriyle Farabi tamamlamaktadır. “En büyük savaş cahilliğe karşı verilen savaştır,” diyen Büyük Atatürk ve “Eğitim, dünyayı değiştirebilecek çok güçlü silahtır” sözleriyle Nelson Mandela, yeni bir toplumsal düzenin oluşturulmasında eğitim gerçeğinin önemine işaret etmektedirler. Bu yardımcı ders kitabı; hepsi de eğitim bilimi alanında uzman 16 akademisyenin yıllar süren bilgi birikimi ve emeğinin damıtılmasının ürünüdür.