Eğitime Giriş
ISBN: 9786052413098 2019 3. Baskı Araştırma-İnceleme Güven Özdem, Fikret Gülaçtı, Ümit Polat, İsa Yıldırım, Hüseyin Hüsnü Bahar, İsa Yücel İşgör, Sinan Yalçın, M. Fatih Yılmaz, Mücahit Kağan, Rahman Çakır, Bünyamin Ateş, Mehmet Özbaş, Turgut Uslu, Murat Ağırkan, Ahmet Ragıp Özpolat, N. Kemal Haspolat, Ersin Türe Editör : Mücahit Kağan, Sinan Yalçın
Pegem Akademi Yayıncılık

İnsanlık tarihi sürekli bir değişim içerisindedir. Bu değişim karşısında insan, yeniye uyum sağlayabilmek ve bu değişimi algılayabilmek için eğitime eskisinden çok daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Küreselleşmenin getirdiği yeni toplum yapısı ile birlikte dünyada meydana gelen değişmeleri, gelişmeleri algılayabilmede ve yorumlayabilmede eğitimin son derece önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Toplumların gelecek tasavvuru yapabilmesinin ve geleceğe güvenle bakabilmesinin en önemli koşulunu eğitim oluşturmaktadır. Küreselleşmenin getirisi olarak bireyin ve bilginin önem kazanması gerçeği doğrultusunda yeni bir vizyona, plan ve programa ihtiyaç duyulduğu ve yapısal değişikliklerin bir mecburiyet olduğu bilinmektedir. Yetişmiş insan kaynağı konusu her toplum için bir gelecek hamlesi olarak değerlendirilebilir. Ülkemizde de eğitim konusunda bu anlamda bir takım yenilikler ortaya konmaktadır. Son olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından Mayıs 2018’de “Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları” nda yapılan değişiklikler ile beraber “Eğitim Bilimine Giriş” dersi “Eğitime Giriş” olarak değiştirilmiş ve kitabın içeriği de buna göre yenilenmiştir. “Eğitime Giriş” dersi, öğretmen yetiştiren kurumlarda okutulan temel dersler arasında yer almakta olup öğretmenlik mesleğinin ilk adımını oluşturmaktadır. Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına öğretmenlik mesleğini kısaca tanıtmaktır. Kitabın içeriğinde, eğitimin temel kavramları, eğitimin bilimsel, tarihi, sosyal, psikolojik, felsefi, politik, ekonomik temelleri ile eğitimin amaç ve işlevleri, Türk eğitim sisteminin örgüt ve yönetim yapısı, eğitim yönetimi, eğitimde yeni yaklaşımlar ile öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf konuları yer almaktadır. Bu kitapta konuların detaylarına çok fazla girilmeden eğitime dair çeşitli bilgi ve kavramlar ile öğretmenlik mesleğinin özellikleri kısaca ele alınmıştır. Kitapta olabildiğince sade bir dil kullanılmaya çalışılmıştır. Bu kitabın hazırlanmasına katkı sağlayan bölüm yazarı değerleri akademisyenlerimize teşekkür ederiz. Doç. Dr. Mücahit KAĞAN – Dr. Öğr. Üyesi Sinan YALÇIN Eylül 2018