Eğitimde Zeki Ve Esnek Teknolojiler
ISBN: 9786257676182 2021 1. Baskı Eğitim Ozan Şenkal, Elif Polat, Rabia Sarıca, Buket Karatop, Emel Güler, Sinan Hopcan, Esma Nur Özen, Nursel Yalçın, Eyüp Akbulut, Serap Uğur, Gülsün Kurubacak Editör : Utku Köse
Pegem Akademi Yayıncılık

Yapay Zekâ’nın ham maddesi olan veri, dijital dünya sayesinde hayatın her alanını sarmaladığı için Yapay Zekâ’nın olmadığı bir gelecek hayal bile edilememektedir. Nitekim, eğitim alanı da bu kapsamda zeki ve esnek çözümlerin farklı problemler bağlamında işe koşulduğu bir alan olarak Yapay Zekâ ile yakından ilgilidir. Dijital dünyanın ve dönüşümün özünde yer alan verinin işlenişi ve kullanımı dikkate alındığında sadece Yapay Zekâ değil, nispeten analitik basit çözümlerle etkin sonuca ulaşmamızı sağlayan Veri Madenciliği de bu konuda eğitim literatüründe takdire şayan bir yer edinmiş durumdadır. Neticede, Yapay Zekâ ve Veri Madenciliği gibi alanların sunmuş oldukları zeki ve esnek çözümlerin genel bir perspektifte ele alınması gerekmektedir. Eğitimde Zeki ve Esnek Teknolojiler adı altında literatüre sunulan bu kitap çalışmasının temel amacı, başta Yapay Zekâ olmak üzere eğitimde gerekli dijitalleşmeyi ve esnekliği sağlayacak çözümlere ilişkin genel bir perspektif ortaya koymaktır. Bu noktada, toplamda yedi bölüm altında şu konular ele alınmaktadır: •Birinci bölüm altında eğitimde Yapay Zekâ’ya ilişkin bilinmesi gereken temel kavramlar ele alınmaktadır. Bölüm, ilgili literatüre giriş bağlamında oldukça önemlidir. •İkinci bölüm altında eğitimde dijital dönüşümün ve beraberinde ortaya çıkardığı zeki teknolojilerin kullanımı yönünde genel bir değerlendirme sunulmaktadır. •Üçüncü bölüm altında, bütün dünyanın tecrübe etmekte olduğu COVID-19 nedeniyle önemi daha fazla anlaşılan açık ve uzaktan öğrenmenin, Yapay Zekâ kapsamında ve esnek ortamlar açısından incelenmesi gerçekleştirilmektedir. •Dördüncü bölüm bağlamında, ‘esneklik’ faktörü açısından Yapay Zekâ’nın eğitimde getirileri arasında yer alan uyarlanabilir sistemler konusu ele alınmaktadır. •Beşinci bölümde Yapay Zekâ’nın en önemli alt alanı olan Makine Öğrenmesi’nin eğitim alanında kullanımı değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. •Altıncı bölüm içerisinde eğitim alanındaki önemli konulardan olan eğitimin yönetiminin Veri Madenciliği taraflı çözümlenmesine ilişkin bir uygulama açıklanmaktadır. •Yedinci bölümde, Yapay Zekâ’nın geleceği açısından önem arz eden Yapay Süper Zeka ve Teknolojik Tekillik konuları yönünde Transhümanizm ve yeni öğrenme ortamlarına ilişkin ışık tutucu yorumlara yer verilmektedir.