Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları
ISBN: 9786053180685 2021 5. Baskı Eğitim Bilimleri Bengü Ergüner Tekinalp, S. Gülfem Çakır, Bülent Dilmaç, Şerife Işık, Melek Kalkan, Ahmet Ragıp Özpolat, Erdal Hamarta, Nagihan Oğuz Duran, Mehmet Kandemir, Tahsin İlhan, Ramin Aliyev, Ümit Sahranç, Berna Güloğlu, Mustafa Kemal Yöntem, Tolga Seki Editör : Şerife Işık - Bengü Ergüner Tekinalp
Pegem Akademi Yayıncılık

Günümüz sınav odaklı eğitim sisteminde genellikle çocukların akademik başarısına vurgu yapılması; mutluluk, yasam doyumu, minnettarlık, cesaret, kendini toparlama gücü, azim gibi duyuşsal gelişimle ilgili özelliklerin geri planda kalmasına neden olmuştur. Pozitif psikoloji hareketi ile ruh sağlığı alanında daha önceden göz ardı edilen bu olumlu kisilik özellikleri ve bireylerin güçlü yanları önemsenmeye başlanmıştır. Eğitimde pozitif psikoloji, okulları olumlu kurumlar olarak ele alan, olumlu özellikleri geliştiren, eğitim amacıyla olumlu duyguları ortaya çıkaran bir uygulama modeli olarak tanımlanabilir. Bu kitabın amacı pozitif psikolojideki kavram ve uygulamaların eğitimdeki yerini incelemek ve araştırmacılara, eğitimcilere ve okul psikolojik danışmanlarına uygulamalarında bir rehber oluşturmaktır.