Eğitimde Öğrenen Örgütler
ISBN: 9786057805614 2019 Eğitim Lütfiye Fedai Gazi Kitabevi

Bu araştırmanın amacı KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmen ve yönetici görüşlerine göre, ortaöğretim okullarının öğrenen örgüt olma özelliği gösterip göstermediğini saptamaktır. Ayrıca öğretmen ve yöneticilerin görev yaptığı kurumların, öğrenme merkezli kurumlar olup olmadığının, işbirliği ve birlikte öğrenme kavramlarının uygulanma durumlarının, sürekli öğrenme ve gelişime karşı tutumlarının, karar alma merci ve mekanizmalarının nasıl işletildiğinin, vizyon, amaç ve stratejilerin nasıl belirlendiğinin ve paydaşların karar almadaki rolleri saptanması amaçlanmaktadır. Bu araştırma ile alan yazındaki boşluk doldurmak için eğitim kurumlarında görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerin "Öğrenen Okul" algıları tespit edilmekle birlikte okuldaki "Öğrenen Okul" algılarında bir farkındalık düzeyi oluşacaktır. Amaçlanan bu farkındalık, sürekli değişim içerisinde olan dünyada okulları değişimin öncüsü konumuna taşıyarak, okullarda bilgi paylaşımının okul kültürü haline gelmesine ve öğrenen okul anlayışına hizmet edeceği düşünülmektedir.