Eğitimde Eylem Araştırması Ve Örnek Araştırmalar
ISBN: 9786052416181 2020 4. Baskı Eğitim Gürbüz Ocak, Serkan Boyraz, İjlal Ocak, Eray Eğmir, Burak Olur, Emine Akkaş Baysal, Gülçin Karakuş, İrem Şiringül, Ferat Park, Soner Karataş, Rabia Altıntaş, Gizemnur Poyraz, Betül Doğruel, Semra Aydınlık, Hatice Altınok, Ayşe Şahin Editör : Gürbüz Ocak
Pegem Akademi Yayıncılık

21. yüzyıl öğretmen yeterlikleri ile birlikte her bir öğretmenden sınıfında bir eğitmen olmasının yanı sıra bilimsel bulgular doğrultusunda sınıfında yaşanan sorunlara bir araştırmacı gözüyle yaklaşması ve bu sorunları ortadan kaldırarak eğitimi en üst seviyelere taşıması beklenmektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin sınıflarında ortaya çıkan sorunlara birer araştırmacı gözüyle yaklaşması ve literatürde kendilerine sunulan kuramsal bilgileri bilimsel araştırma basamaklarına göre uygulamaya geçirmeleri gerekmektedir. Bu kitap ile öğretmenlere kendi uygulamalarını, gözlemlerini, problem çözmelerini, yansıtma becerilerini geliştirme ve süreç içerisindeki deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşmaları fırsatını veren eylem araştırması hem kuramsal olarak hem de uygulamalı olarak sunulmuştur. Uzun bir tarihi geçmişe sahip olan eylem araştırması, eğitim kurumlarında çalışan kişilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, eğitim-öğretim ortamında karşılaşılan problemleri çözmek ya da geliştirilen yeni bir yöntemi uygulayarak okulun gelişimine katkı sağlamak amacıyla kullanılan bir araştırma türüdür. Eylem araştırması okul ya da sınıf ortamını oluşturan dinamiklerin sistematik ve bilimsel bir şekilde ele alınmasını sağlar. Araştırmacıya araştırma sürecinde hem araştırmasını sürdürme hem de araştırmada uygulayıcı olarak yer alma fırsatı sunar. Araştırmacı probleme ilişkin eylemlerini paylaşır, çözümler önerir, öneriler alır ve yeni eylemleriyle problemi çözmeye çalışır. Bu kitap okuyucuya eylem araştırması sürecini, özelliklerini ve gerçek ortamlarda uygulanmış araştırma örneklerini sunmaktadır. Okuyucu bu kitapta bir taraftan eylem araştırması türlerine ilişkin fikir sahibi olurken; diğer taraftan eylem araştırmasının hangi ortamlarda kullanılabileceğine, faydaları ve sınırlılıklarına eleştirel bir gözle bakabilmek için farklı alanlarda yapılmış eylem araştırması örneklerini inceleyebilecektir. Böylece okuyucu eylem araştırmasına ilişkin hem teorik bir alt yapı kazanır hem de alanda yapılmış ve uygulanmış çalışmalarla bu teorik alt yapıyı destekler. Bu anlamda kitap okuyucuya farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Araştırmacılara, öğretmenlere ve öğrencilere faydalı olması dileğiyle…